NBA-handreikingen

Een NBA-handreiking wordt uitgebracht als blijkt dat er behoefte bestaat aan een nadere uitleg op de toepassing van regelgeving in een bepaalde situatie. Hierbij wordt de regelgeving (wetten, verordeningen en nadere voorschriften) in onderling verband geplaatst.

De NBA heeft verschillende handreikingen uitgebracht die accountants nadere aanwijzingen geven over een specifiek onderdeel van de uitoefening van het accountantsberoep.


Status NBA-handreikingen

Een NBA-handreiking beoogt accountants nadere aanwijzingen te geven ter zake van een specifiek onderdeel van de uitoefening van het accountantsberoep. Verwacht wordt dat accountants kennis nemen van deze aanwijzingen en deze overwegen voor zover relevant voor de opdracht. Een accountant die deze aanwijzingen niet toepast, moet erop voorbereid zijn om uit te leggen hoe niettemin is voldaan aan de verplichtingen, basisprincipes en essentiële werkzaamheden uit wet- en regelgeving, die nader zijn behandeld in de aanwijzingen. Deze publicatie heeft niet de status van beroepsreglementering.


Meer info en contact

Bent u van mening dat een bepaalde actuele kwestie een NBA-handreiking behoeft, of is regelgeving omtrent een specifiek onderwerp in NV COS of in overige regelgeving u niet duidelijk? Laat het ons dan weten. U kunt mailen naar: j.th.drupsteen@nba.nl.


NBA-handreikingen 1130-1139

NBA-handreiking

Titel
   
1137

Corruptie: werkzaamheden van de accountant

Download NBA-handreiking 1137

 1136

Standaard 4410 inzake samenstellingsopdrachten

Download NBA-handreiking 1136

 1135

Publicatie Kwaliteitsfactoren

Download NBA-handreiking 1135


1134

Samenwerking voorgaande en opvolgende accountant

Download NBA-handreiking 1134


1133

Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een bv: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk)

Download NBA-handreiking 1133


1132

Controle van (tussen)holdings met beperkte eigen activiteiten

Download NBA-handreiking 1132 (NL)

Practice Note Audit

Download NBA-handreiking 1132 (EN)


1131

Voorbeelden toepassing van de Verordening inzake de onafhankelijkheid (ViO) van accountants bij assurance-opdrachten

Download NBA-handreiking 1131

 1130

Voorbeelden toepassing van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)

Download NBA-handreiking 1130

 


NBA-handreikingen 1120-1129

NBA-handreiking

Titel
   
1129

Storting van aandelen anders dan geld (inbreng in natura) 

Download NBA-handreiking 1129


1128

De betrokkenheid accountant bij publicatie van persberichten over jaarcijfers

Download NBA-handreiking 1128


1127

Opdrachten uitgevoerd ter ondersteuning bij (potentiële) geschillen

Download NBA-handreiking 1127


1126

Juridische fusie en splitsing

Download NBA-handreiking 1126


1125

Kwaliteitsbeheersing van assurance-opdrachten in een samenstelpraktijk

Het NBA bestuur heeft besloten NBA-handreiking 1125 Kwaliteitsbeheersing van assurance-opdrachten in een samenstelpraktijk in te trekken per 6 december 2016. Reden voor het intrekken van de handreiking is dat de inhoud is opgenomen in de NVKS.1124

Richtsnoeren ter voorkoming van witwassenen financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants

Download NBA-handreiking 1124


1123

Gecombineerde verklaring bij financiële en mvo-verslagen

Download NBA-handreiking 1123


1122

Gevolgen voor de accountantscontrole van het uitbesteden van taken aan uitvoeringsorganisaties bij decentrale overheden

Download NBA-handreiking 1122


1121

Horizontaal toezichtsconvenant voor accountant optredend als fiscaal dienstverlener

Download NBA-handreiking 1121


1120

Gebruikmaken van de werkzaamheden van de certificerend actuaris bij de controle van de jaarrekeningen en de staten van pensioensfondsen en verzekeringsmaatschappijen

Download NBA-handreiking 1120

 


NBA-handreikingen 1110-1119

^naar boven

NBA-handreiking

Titel
   
1119

Nadere toelichtingen in de controleverklaring

Het NBA bestuur heeft besloten om NBA-handreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring in te trekken per 6 december 2016. Reden voor het intrekken van de handreiking is dat de inhoud niet meer nodig is na de wijzigingen in de controlestandaarden.1118

Het optreden van de accountant in de AVA

Download NBA-handreiking 1118


1117

Risicoanalyse accountantscontrole vastgoed

Download NBA-handreiking 1117


1116

Controle pensioensfondsen en ontwikkeling levenverwachting

Download NBA-handreiking 1116


1115

Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening

Het NBA bestuur heeft besloten om NBA-handreiking 1115 Aanpassingen van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening in te trekken per 6 december 2016.1114

SBR samenstellen kredietrapportages

Download NBA-handreiking 1114


1113

Inzage in de controledossiers van de openbaar accountant door de Belastingdienst

Download NBA-handreiking 1113


1112

Persoonsgerichte onderzoeken voor Accountants-Administratieconsulenten/Registeraccountants

Download NBA-handreiking 1112


1111

Onderscheid tussen  overige opdrachten enerzijds en assurance- en aan assurance verwante opdrachten anderzijds

Download NBA-handreiking 1111


1110 (vervallen per 12 februari 2013)

Het NBA-bestuur heeft praktijkhandreiking 1110 Code Banken laten vervallen met de publicatie van de geactualiseerde handreiking 1104 per 12 februari 2013. In de geactualiseerde handreiking 1104 is praktijkhandreiking 1110 verwerkt.


NBA-handreikingen 1000-1109

^naar boven

NBA-handreiking

Titel
   
1109

De verantwoordelijkheid van de accountant bij de toetsing van in het jaarverslag opgenomen corporate governance-informatie

Download NBA-handreiking 1109


1108 (ingetrokken per 5 november 2015)

Het NBA bestuur heeft praktijkhandreiking 1108 Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle ingetrokken met de publicatie van de NBA-handreiking 1134 Samenwerking voorgaande en opvolgende accountant per 5 november 2015.1107 (ingetrokken per 9 december 2014)

Het NBA-bestuur heeft besloten de volgende twee NBA-handreikingen per 9 december 2014 in te trekken:

  • NBA-handreiking 1107 Declaratieomvang

Reden voor het intrekken van de handreikingen is dat zij onvoldoende aansluiten bij de thans geldende Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO).1106 (ingetrokken per 9 december 2014)

Het NBA-bestuur heeft besloten de volgende twee NBA-handreikingen per 9 december 2014 in te trekken:

  • NBA-handreiking 1106 Interne roulatie bij niet oob’s

Reden voor het intrekken van de handreikingen is dat zij onvoldoende aansluiten bij de thans geldende Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO).1105

Het begrip bedrijfsmatig handelen van een accountantskantoor

Het NBA bestuur heeft besloten om NBA-handreiking 1105 Het begrip bedrijfsmatig handelen van een accountantskantoor in te trekken per 6 december 2016. Reden voor het intrekken van de handreiking is dat de inhoud is opgenomen in de NVKS.


1104

Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant in de financiële sector

Download NBA-handreiking 1104


1103 (ingetrokken per 3 november 2015)

Het NBA bestuur heeft besloten NBA-handreiking 1103 Accountantsverklaring bij een jaarrekening: praktische aanwijzingen in te trekken per 3 november 2015.1102 (ingetrokken per oktober 2012)

Het NBA bestuur heeft besloten de volgende twee NBA-handreikingen per oktober 2012 in te trekken:

  • NBA-handreiking 1102 Uitvoering van bijzondere controleopdrachten


1101 (ingetrokken per oktober 2012)

Het NBA bestuur heeft besloten de volgende twee NBA-handreikingen per oktober 2012 in te trekken:

  • NBA-handreiking 1101 De betrokkenheid van de accountant bij inbrengtransacties


1000

Speciale overwegingen bij het controleren van financiële instrumenten

Download NBA-handreiking 1000
Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

NBA-handreikingen

Annuleren