HRA 2016 Regelgeving voor de accountant

Online versie

De HRA is online te raadplegen.

Voor boekjaren die aanvangen voor 17 juni 2016 geldt de HRA 2016 geldend vanaf 1 april 2016. Met het oog hierop zijn twee online versies van de HRA 2016 op deze pagina opgenomen.

HRA 2016 voor 17 juni   HRA 2016 na 17 juni  
       

Per 17 juni is een nieuwe versie van de HRA 2016 gepubliceerd. Deze versie is inclusief de gewijzigde Verordening inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO)gepubliceerd.  Deze aanpassing is het gevolg van de aanpassingen in de Europese regelgeving op het gebied van wettelijke controles die ook per 17 juni in werking is getreden.

Toelichting op de aangepaste ViO »

HRA Bundel 2016

De papieren versie van de HRA betreft de versie van 1 april 2016.

Bestellen »

Bestellen voor boekhandels »

 

Belangrijkste aanpassingen in de versie van 1 april betreffen:

  • Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties
  • Wijziging van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen, zoals vastgesteld in de ledenvergadering van 22 juni 2015;
  • Wijziging van de Verordening op de Klachtbehandeling, zoals vastgesteld in de Ledenvergadering van 22 juni 2015;
  •  Verordening op de kennistoets, zoals vastgesteld in de ledenvergadering van 22 juni 2015;
    Betreft een nieuwe verordening waarin de verplichte kennistoets wordt geregeld. Datum inwerkingtreding is 29 september 2015.
  • Standaard 4410 

Archief

Eerdere versies van de HRA vindt u in het Archief.

HRA deel 3 Voorbeeldteksten
HRA deel 3 Voorbeeldteksten, met alle beschikbare NBA-voorbeeldverklaringen en –brieven, verschijnt alleen als pdf. Zie ook Voorbeeldverklaringen- en brieven in het Nederlands en Engels.

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

HRA

Annuleren