Werksessies: dilemma’s en moresprudentie voor accountants in business

NBA en Nyenrode organiseren dit jaar diverse werksessies/discussiebijeenkomsten voor accountants in business (AiB’s) rond de thema’s:

 • Omgaan met vermoedens van fraude
 • Familiebedrijven: Omgaan met dilemma's bij opvolging/bedrijfsoverdracht
 • Omgaan met dilemma'sbij ondernemingen in zwaar weer

Ter voorbereiding op de werksessie moet u één of twee voorbeelden meenemen die u zelf heeft meegemaakt en die morele vragen bij u opwierpen.

Na een inventarisatie van de meegebrachte vraagstukken wordt er per subgroep één dilemma uitgekozen en behandeld  aan de hand van de zes vragen uit het moreel intervisie model:

 1. Welke beslissing moet ik nemen?
 2. Wie zijn de belanghebbende?
 3. Wat zeggen de beroepsregels, bedrijfscodes of andere bindende voorschriften?
 4. Welke argumenten kunnen worden aangevoerd? Voor- én tegenargumenten!
 5. Wat is mijn conclusie?
 6. Doe ik het ook?

De werksessies worden begeleid door de trainers Henriëtte Bout (ethicus, docent beroepsethieken, adviseur integriteit) en Edgar Karssing (hoofddocent beroepsethiek en integriteitsmanagement Nyenrode). Er wordt gewerkt in kleine groepjes.

De sessies vormen een belangrijke basis voor moresprudentie. Deze heeft als doel AIB'ers houvast te bieden bij het omgaan met morele vraagstukken in werksituaties. Bekijk ook de video's voor verdere toelichting.


Data, tijden en locaties werksessies

De werksessies zijn gratis te volgen. Voor deelname aan de werksessie ontvangt u 3 PE-uren.

Omgaan met vermoedens van fraude

 • Datum: woensdag 29 maart 2017
 • Tijd: 14.00-17.30 uur (inloop vanaf 13.30)
 • Locatie: Van der Valk Hotel Apeldoorn ‘De Cantharel’

Familiebedrijven: omgaan met dilemma's bij opvolging/bedrijfsoverdracht

 • Datum: woensdag 10 mei 2017
 • Tijd: 14.00-17.30 uur (inloop vanaf 13.30)
 • Locatie: Van der Valk Hotel Den Haag- Wassenaar

Omgaan met dilemma's bij ondernemingen in zwaar weer

 • Datum: woensdag 21 juni
 • Tijd: 14.00-17.30 uur (inloop vanaf 13.30)
 • Locatie: Van der Valk Hotel Hoorn

Aanmelden werksessies

U kunt zich voor één of meerdere werksessie aanmelden via onderstaande aanmeldbutton.

Gratis aanmelden werksessie

Testimonials


Leo Straathof


"Ik ben aanwezig geweest bij de werksessie 'Omgaan met vermoedens van fraude'. In deze sessie stond het verkrijgen van moresprudentie centraal. Hiertoe is gebruik gemaakt van een, bij een van de deelnemers bestaande, case en de intervisietechniek.

Ik heb de sessie als goed ervaren, daar de sessie goed werd geleid, het onderwerp mij aanspreekt en ik heb ervaren welke positieve kenmerken verbonden zijn aan het toepassen van intervisie bij lastige accountantsvraagstukken (dilemma’s). Een aantal aanwezigen was achteraf in positieve zin verbaasd over de resultaten van de werksessie.

Men had deze resultaten zeker niet verwacht aan het begin van de sessie! Veel aanwezigen bevestigden dat intervisie een goede techniek is om dilemma’s, zoals in relatie tot vermoedens van fraude, helder te krijgen en op te lossen."

Leo Straathof RA
lid NBA Adviesgroep cultuur, ethiek en gedrag
Paul Stuiver 

"Al meerdere malen heb ik een moresprudentiesessie bij mogen wonen. Na een korte theoretische introductie over ethiek en moresprudentie splitst de groep in kleine groepjes. In de groepjes worden vervolgens ethische dilemma’s uit de dagelijkse praktijk van de aanwezigen besproken. Ethische dilemma’s hebben we immers allemaal.

Op een gestructureerde wijze met behulp van het moreel intervisiemodel van Nijenrode wordt het gekozen dilemma van één van de deelnemers tot in detail uitgewerkt. Het is altijd weer boeiend om een verhaal van een collega uit de praktijk te horen. Daarna bespreken we hoe de deelnemers van de sessie zelf zouden beslissen in deze situatie.

Tot slot vragen we welke actie de collega die de casus heeft aangedragen in de praktijk zelf heeft genomen. Want denken en praten over dilemma’s is de eerste stap. Vervolgens het denken omzetten in doen is stap twee. Bij deze tweede stap is soms wat moed nodig. Dat dit heel normaal is blijkt bijna uit elk gesprek tijdens de moresprudentiesessies.

Wil je een interessante sessie bijwonen die je de volgende dag in praktijk kan brengen? Schrijf je dan snel in, want de ervaring leert dat de sessies snel vol zijn!"

drs. Paul Stuiver AA
vertrouwenspersoon NBA

Trainers


Edgar Karssing


Edgar Karssing
 is als universitair hoofddocent beroepsethiek en integriteitsmanagement verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.

Naast het verzorgen van onderwijs geeft Edgar veel workshops en lezingen over onderwerpen als integriteit, integriteitsmanagement, beroepsethiek, compliance, omgaan met dilemma’s, morele moed, vertrouwen.

Ook adviseert Edgar organisaties over ethiek, integriteit en compliance en publiceert hij regelmatig over integriteit, morele competentie en filosofie in de praktijk.
Henriëtte Bout 

Henriëtte Bout is ethicus, zelfstandig ondernemer, universitair docent beroepsethiek voor biologen en senior-adviseur bureau integriteit Gemeente Amsterdam.

Contact

Wilt u meer informatie over de werksessies en/of moresprudentie? Dan kunt u contact opnemen met Danie Duzant (stafmedewerker NBA-VRC): d.duzant@nbavrc.nl.

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Dilemma’s en moresprudentie voor Accountants in Business

Annuleren