Vertrouwenspersonen

Elke accountant is gehouden aan de Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA). Integriteit is een van de fundamentele beginselen hierin, waar u zich als accountant naar moet gedragen.

Staat u bij de uitoefening van uw functie voor een dilemma, waarmee u als accountant niet binnen uw eigen organisatie terecht kunt? Bekijk onderstaande animatie voor meer uitleg.


Hulp bij conflicterende belangen

Bij de uitoefening van uw functie als accountant kunt u voor een dilemma komen te staan, waarbij conflicterende belangen een rol spelen zoals commerciële, organisatorische, strategische en ook persoonlijke belangen. In zo’n geval kunt u behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek met een ervaren beroepsgenoot.

Vooral in situaties waarbij u als accountant de medewerkers van de eigen organisatie of de beroepsorganisatie niet kunt raadplegen, kan een gesprek met een vertrouwenspersoon van de NBA een passende oplossing bieden.

Neem rechtstreeks contact op

Heeft u behoefte aan een dergelijk gesprek, neem dan rechtstreeks contact op met een van de vertrouwenspersonen.

Mevrouw Yvonne Bolderdijk RA
Wassenaar
tel.070 511 8464
yvonne.bolderdijk@gmail.com
 Yvonne Bolderdijk
   
De heer prof. Dr. Peter Diekman RA
Blaricum
tel.06 5152 7383
diekm009@wxs.nl
 Peter Diekman
   
De heer prof. dr. Hans Leenaars RA
Bavel
tel.0161 433 449
h.leenaars@gmail.com
 H. Leenaars
   
De heer Gert Nijland RA
Dedemsvaart
tel.06 5248 1989 
gert-nijland@home.nl
 Gert Nijland
   
Mevrouw drs. Bianca Reekers RA
Haren (Gr)
tel.06 1442 6023
bianca.reekers@planet.nl 
  

 Bianca ReekersDe heer drs. Paul Stuiver AA
Waalwijk
tel. 0416 33 05 05 / 06 18740886

foto van Paul Stuiver telefoonnummer 0416 33 05 05Wat kan de vertrouwenspersoon voor u betekenen?

De vertrouwenspersonen zijn ervaren en onafhankelijke beroepsgenoten die ondersteuning bieden bij de aanpak van een dilemma. U kiest zelf met welke vertrouwenspersoon u uw dilemma wilt bespreken. Het overleg is op basis van vrijwilligheid en hieraan zijn geen kosten verbonden. De benaderde vertrouwenspersoon beslist in overleg met u op welke wijze het gesprek gevoerd wordt. De praktijk heeft geleerd dat een persoonlijk gesprek daarvoor het meest geëigend is. 

Bij het gesprek tussen u en de vertrouwenspersoon zijn geen andere partijen aanwezig. De vertrouwenspersoon kan wel de hulp inroepen van een andere vertrouwenspersoon als hij denkt dat deze beter geschikt is om in het specifieke geval te helpen. Als de vraag afgehandeld kan worden door de vaktechnische helpdesk van de NBA verwijst de vertrouwenspersoon u hier naar door. 

De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem bij de uitoefening van zijn taak bekend is geworden. Iedere accountant blijft overigens zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij of zij maakt in de afhandeling van het dilemma. De vertrouwenspersoon draagt géén verantwoordelijkheid voor de gegeven collegiale adviezen.

Waar kan de vertrouwenspersoon u niet bij helpen?

Voordat de vertrouwenspersoon het dilemma in behandeling neemt, gaat hij na of zijn bemoeienis met het dilemma past in het kader van zijn functie. De vertrouwenspersoon mengt zich niet in lopende bezwaar-, beroeps- of juridische procedures. Raakt de vertrouwenspersoon tijdens de ondersteuning bekend met een bezwaar- c.q. beroepschrift of wordt het dilemma aan de rechter voorgelegd, dan beëindigt de vertrouwenspersoon zijn optreden onmiddellijk. De vertrouwenspersoon treedt niet op als gemachtigde voor betrokkene in een (tucht)procedure.

Een aantal zaken vallen niet onder de taak van de vertrouwenspersonen: 

  • arbeidsproblemen;
  • vaktechnische zaken;
  • juridische vragen;
  • lopende bezwaar-, beroeps- of juridische procedures;
  • conflictbemiddeling.

NBA

Het instellen van een commissie Vertrouwenspersonen maakt onderdeel uit van het integriteitsbeleid van de NBA. De NBA wil haar leden graag ondersteuning bieden rondom dilemma’s en om eventuele misstanden te voorkomen of helpen op te lossen.

Reglement

De commissie Vertrouwenspersonen werkt op basis van het Reglement Commissie Vertrouwenspersonen NBA.

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Commissie Vertrouwenspersonen Integriteit

Annuleren