Bestuur

Let op: van 2 september 2016 tot en met 1 mei 2017
zijn er werkzaamheden op de Boelelaan. 
Dit heeft ernstige verkeershinder tot gevolg.  Lees meer »

Bestuur

Het bestuur bestaat uit tien personen die door de ledenvergadering worden benoemd en drie personen die worden afgevaardigd door de verschillende ledengroepen. Op grond van de wet heeft het bestuur zowel een voorzitter als een plaatsvervangend voorzitter. Daarenboven heeft het bestuur zelf de functie van plaatsvervangend voorzitter titulair ingesteld. Met deze functie, die wordt ingevuld door een accountant in business, wil het bestuur het belang van deze inmiddels grootste ledengroep tot uitdrukking brengen. Aan deze functie zijn door het bestuur (anders dan het kunnen bijwonen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur) geen bijzondere bevoegdheden verbonden. 

Samenstelling bestuur

Secretaris: drs. F.A. (Frans) van Schaik AA RA


Gedragscode NBA-bestuur

Het bestuur heeft een gedragscode opgesteld over de wijze waarop het bestuur van de NBA wordt vormgegeven. Met het opstellen en onderschrijven van deze gedragscode brengt het bestuur tot uitdrukking dat het accountantsberoep helderheid over de gehanteerde normen aan zijn stand verplicht is ('noblesse oblige') en dat de NBA daarin een voorbeeldrol heeft te vervullen.

Daarmee wordt ook onderstreept dat het besturen van een beroepsorganisatie, waarbij niet alleen rekening moet worden gehouden met de belangen van de aangesloten accountants maar vooral ook met de belangen van de gebruikers van door accountants getoetste financiële informatie (het maatschappelijk verkeer), iets wezenlijk anders is dan het managen van een onderneming.

Download de gedragscode

Verslagen bestuursvergaderingen

(vanaf April 2016)

Het NBA-bestuur geeft elke maand een korte samenvatting van bestuursvergaderingen. Het doel hiervan is om leden te betrekken bij wat er speelt binnen de NBA. Ook geven de samenvattingen inzicht in de vraagstukken waarover het bestuur zich buigt.

2017

Download de samenvatting van de Bestuursvergadering van maart 2017 Download de samenvatting van de Bestuursvergadering van Februari 2017

2016

Download de samenvatting van de Bestuursvergadering van November 2016 Download de samenvatting van de Bestuursvergadering van Oktober 2016 Download de samenvatting van de Bestuursvergadering van September 2016 Download de samenvatting van de Bestuursvergadering van Juli 2016 Download de samenvatting van de Bestuursvergadering van Juni 2016 Download de samenvatting van de Bestuursvergadering van Mei 2016 Download de samenvatting van de Bestuursvergadering van April 2016
Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Bestuur

Annuleren