vind een accountant

De titels registeraccountant (RA) en Accountant-Administratieconsulent (AA)  zijn wettelijk beschermd. Iemand mag zichzelf pas accountant noemen als hij of zij de opleiding tot accountant succesvol heeft afgerond én is ingeschreven in het accountantsregister van de NBA.

Indien u het register wilt raadplegen, dan kunt u dat op drie wijzen doen:

1. Online raadplegen
hieronder vindt u het onlineregister. U kunt hierin zoeken naar elke accountant in Nederland (RA’s en AA’s).Zoeken doet u bijvoorbeeld op de achternaam, titel en voorletters, het lidnummer en - indien relevant - certificeringsbevoegdheid. In de online ledenlijst zijn de eventueel aan een bepaalde accountant opgelegde tuchtrechtelijke maatregelen ook zichtbaar. 

2.Telefonisch (‘inzage’)
U kunt telefonisch kosteloos informatie krijgen uit het register. De volgende informatie wordt verstrekt: of een persoon staat ingeschreven, of tegen een accountant een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd* en wat de aard van die maatregel is en of tegen deze accountant een aantekening is geplaatst zoals bedoeld in artikel 36, lid 2 i van de Wet op het accountantsberoep (de aantekening is niet van toepassing op RA’s).

U kunt voor telefonische informatie contact opnemen met de afdeling Ledenadministratie (020 301 02 00).

3. Schriftelijk
Iedereen die hiertoe een verzoek indient kan bovengenoemde informatie ook schriftelijk vernemen (U kunt uw verzoek richten aan: NBA, T.a.v. afdeling Ledenadministratie, Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam). Let op: aan het opvragen van schriftelijke informatie zijn wel kosten verbonden.

*) maatregelen zijn 10 jaar zichtbaar in het register. Alleen maatregelen opgelegd na 1 mei 2009 zijn opgenomen in de registers.

of

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Vind een accountant

Annuleren