NEMACC


NEMACC is het kenniscentrum van
de NBA en de Erasmus Universiteit
Rotterdam waarbij het functioneren
van de mkb-accountant centraal staat.

                                         

Het doel van NEMACC is de ondersteuning en de profilering van de maatschappelijke betekenis van de mkb-accountant. Binnen NEMACC werken de NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam samen om nieuwe kennis en inzichten te genereren die van praktische betekenis kunnen zijn voor het functioneren van de mkb-accountant. NEMACC is een kenniscentrum dat gefinancierd wordt uit het vermogen van de NOvAA (een van de twee beroepsorganisaties voor accountants die op 1 januari 2013 zijn opgegaan in de NBA).

Organisatie

Op de activiteiten van NEMACC wordt toezicht gehouden door een Raad, die bestaat uit twee vertegenwoordigers van de NBA en twee van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De voorzitter van de Raad wordt benoemd door de AA's in het bestuur van de NBA.

De samenstelling van de Raad is als volgt:

De operationele activiteiten van NEMACC worden gecoördineerd door een dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur bestaat uit mevrouw J.A. (Antoinette) Rijsenbilt namens de EUR en de heer F.A. (Frans) van Schaik namens de NBA.

Activiteiten

Binnen NEMACC worden drie hoofdactiviteiten onderscheiden:

Binnen elk van deze drie hoofdactiviteiten kan NEMACC:

Contact

Voor nadere informatie omtrent de activiteiten van NEMACC kunt u contact opnemen met:

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

NEMACC

Annuleren