handreikingen

MKB Commissie

 De Commissie MKB adviseert het bestuur van de Ledengroep Openbaar Accountants (LOA) gevraagd en ongevraagd over de ontwikkelingen in het mkb. De positie van de openbaar accountant in de mkb-praktijk staat daarbij centraal. De commissieleden zijn allen werkzaam in de (kleine) mkb-praktijk.

De Commissie MKB kent drie aandachtsgebieden:

Regelgeving

De Commissie MKB adviseert over gewenste regels, standaarden en maatregelen voor de openbaar accountant in het mkb. Kwaliteit van de werkzaamheden van de mkb accountant staat daarbij voorop. Maar even belangrijk is de werkbaarheid van de regelgeving in de mkb-praktijk. De Commissie MKB speelt op dit moment een belangrijke rol in de discussie over het al of niet van toepassing zijn van Standaard 4410 voor de micro-entiteiten.

Toelichting

Daarnaast is het van belang dat toelichting op de regelgeving kort, helder en duidelijk is voor de MKB-accountant. En vooral goed toepasbaar is in de praktijk. Voorbeelden zijn de reent  verschenen MKB-bundel (waarin de regelgeving voor de samenstellingspraktijk is gebundeld), de NBA Handreiking 4410 en de publicatie over risicogericht samenstellen (i.s.m. NEMACC). Tenslotte heeft de Commissie MKB het initiatief genomen om te komen tot een heldere uitleg over de toetsingen (www.nba.nl/toetsingen).

Kwaliteitsbevordering

De  commissie initieert activiteiten die de kwaliteit van (het werk van) de mkb accountant bevorderen en komt zo nodig met maatwerkproducten. De commissie signaleert trends in het mkb-werkveld die van belang zijn voor de mkb accountant. Voorbeeld is Gestapeld financieren. Om de mkb accountant bewust te maken van deze nieuwe manier van financieren en de accountant te helpen zijn (traditionele) rol bij het ondersteunen van financieringsaanvragen van ondernemers te helpen vervullen, zijn een aantal Spitsuursessies georganiseerd en worden bijeenkomsten van afdelingen en kringen gefaciliteerd.

Behartigen van de gemeenschappelijke belangen

De commissie mkb heeft regelmatig overleg met externe partijen en brengt daar de belangen van de mkb accountant over het voetlicht. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van (reguliere) overleggen met banken, de Kamer van Koophandel, ministerie van Economische Zaken, FRC en dergelijke

Samenstelling van de commissie: 

  • Steef Visser RA (voorzitter)
  • Jan Rijken RA (vice-voorzitter)
  • Claudia Spring in ’t Veld AA
  • Jeane Kramer-Van Ravenswaaij AA
  • Patrick Kappenberg AA
  • Johan de Beuze AA
  • Bert Willems AA
  • Gerard van IJzendoorn AA (secretaris)
  • Ondersteuning: Fred de Vries
Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

MKB Commissie

Annuleren