Klachtencommissie NBA

Heeft uw accountantskantoor geen eigen klachtenregeling of wilt u om bepaalde redenen uw klacht liever niet bij het accountantskantoor in kwestie indienen? Dan kunt u de klacht aan de Klachtencommissie NBA voorleggen.

De klacht
De klacht moet gaan over de wijze waarop de accountant zich bij de uitoefening van zijn beroep tegen u heeft gedragen. Dat betekent dat niet iedereen kan klagen over feiten die hij of zij gehoord heeft. Dat kan wel bij de Accountantskamer. Bovendien mag de klacht niet over de hoogte van een declaratie gaan. Declaratiegeschillen kunnen aan de Raad voor Geschillen worden voorgelegd of aan de civiele rechter.

Bij de klachtbehandeling ligt de nadruk op het bereiken van overeenstemming. Dit kan al nadat de accountant is geïnformeerd over uw klacht, maar ook tijdens of na de hoorzitting.

Bevoegheden
De bevoegdheden en de werkwijze van de Klachtencommissie zijn vastgelegd in de Verordening op de klachtbehandeling

Werkwijze
Deze werkwijze is beschreven volgende brochures.Wilt u een klacht indienen gebruik dan de Informatiebrochure voor de indiener van een klacht.

Informatiebrochure voor indiener

Bent u een accountant waartegen een klacht wordt ingediend? Gebruik dan de Informatiebrochure voor de accountant.

Informatiebrochure voor accountant

Klachtenformulier
U kunt uw klacht via het klachtenformulier indienen. 

Samenstelling Klachtencommissie

  • De heer drs. E.(Ebo) W.P. Roek RA, voorzitter
  • Mevrouw mr. E.(Noor) L. Zetteler, plaatsvervangend voorzitter
  • Mevrouw A.(Arletta) J. de Bis Hulleman AA
  • De heer M.(Marcel) J. Brust AA RB
  • De heer B.(Boudewijn) J.C.G. de Kock AA
  • De heer H.(Henk) G.L. Verheuvel AA
  • De heer mr. drs. F.(Frans) A.L. van der Bruggen RA
  • De heer drs. F.(Frank) C.J. van Disseldorp RA RB
  • De heer F.(Frank) Koster RA
  • De heer B.(Bert) J. Scholten RA

Contact
Zie de contactpagina van klacht- en tuchtecht

Jaarverslagen Klachtencommissie NBA

Bekijk het Jaaroverzicht Klachtencommissie NBA 2015

Bekijk het Jaaroverzicht Klachtencommissie NBA 2014 

Download Jaarverslag Klachtencommissie NBA 2013 Download verslag Klachtencommissie NBA (mei 2012 - december 2012) Download Jaarverslag Klachtencommissie NIVRA-NOvAA (mei 2011- april 2012) Download Jaarverslag Klachtencommissie NIVRA-NOvAA (mei 2010 - april 2011) Download Jaarverslag Klachtencommissie NIVRA-NOvAA (mei 2009 - april 2010)


Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Klachtencommissie NBA

Annuleren