Verschillende klachteninstanties

Bij beroepsmatig handelen kunt u denken aan zaken als de wijze waarop de accountant zijn werkzaamheden heeft uitgevoerd en de wijze waarop hij zich bij het uitvoeren van de werkzaamheden jegens u heeft gedragen.

De instanties waar u met uw klacht over het beroepsmatig handelen van de accountant terecht kunt zijn:

De eerste twee instanties houden zich bezig met klachtrecht, dat vooral als doel heeft partijen nader tot elkaar te brengen. In de procedure staat de positie van de klager centraal.

De Accountantskamer is belast met tuchtrecht. In de tuchtrechtprocedure staat naast de positie van de klager met name het belang van een goede beroepsuitoefening centraal. Het doel is, naast de beoordeling van de klacht, het herstellen van het vertrouwen van het publiek in de beroepsuitoefening van de accountant.

De Accountantskamer heeft de bevoegdheid tuchtrechtelijke maatregelen op te leggen. Dit kan mede een rol spelen bij uw keuze voor een bepaalde instantie. De Klachtencommissie NBA kan in een beslissing alleen oordelen of een klacht gegrond of ongegrond is.

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Verschillende klachteninstanties

Annuleren