Status handhaving NBA

Handhaving door de NBA kent verschillende verschijningsvormen. Uitspraken van de Accountantskamer of het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) kunnen aanleiding geven voor het ondernemen van actie. Toegezien wordt op de naleving van de verplichting tot permanente educatie. 

Maar ook als bijvoorbeeld de publiciteit daar aanleiding toe geeft onderzoekt de NBA of er actie ondernomen moet worden. Dat kan door het instellen van (incidenten)onderzoek, het indienen van een klacht, het instellen van beroep of het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Door de Raad voor Toezicht worden accountantspraktijken regulier getoetst. Tenslotte wordt toegezien op het onrechtmatig gebruik van de accountantstitels door niet-accountants.

Toelichting rol NBA ter zake tuchtrechtspraak

Afspraken met toezichthouders

Met de Belastingdienst is een convenant afgesloten dat doorgeleiding naar de NBA beoogt van dossiers waarin (mogelijk) sprake is van ontoelaatbaar gedrag door accountants. 

Met de AFM is afgesproken dat gevallen van niet- naleving van de VGC door accountants bij de NBA worden gemeld. De AFM zelf heeft het primaat op het gebied van de wettelijke controle. 

Lopende zaken

Overzicht van lopende zaken per september 2015:

  Zaken   Aanleiding   Aantal   Status  
                 
 

(Incidenten)
onderzoek*

  Berichtgeving media   7 kwesties (vnl. AIB's)   In onderzoek*  

 
  Berichtgeving media   1 (AIB)   Aangeschreven i.v.m. onderzoek  

 
  Berichtgeving media   1 (AIB)   Incidentenonderzoek ingesteld
 

      Berichtgeving media (strafrecht)    6(openb. acc en AIB)   Strafzaak afwachten  

 
  Internetonderzoek onrechtmatig titelgebruik   1600   Onderzocht  

 
  Meldingen onrechtmatig titelgebruik 2014   179   Nog 5 in onderzoek
 

  Tuchtklachten in verband met niet naleven eisen stelsel van kwaliteitsbeheersing en/of PE   Toetsing Raad voor Toezicht   7
  Klachten ingediend bij de Accountantskamer, lopen
 

 
  Toetsing Raad voor Toezicht   7   Klachten Accountantskamer in voorbereiding
 

 
  Toetsing Raad voor Toezicht en uitspraak Accountantskamer   2   Beroep ingesteld tegen beslissing Accountantskamer  

  Tuchtklachten na onderzoek
  Berichtgeving media   1 (AIB)   In afwachting uitspraak accountantskamer   

 
  Berichtgeving media   1 (AIB)   In afwachting uitspraak accountantskamer   

 
 
 
 
 
                 

*) Het gaat hier om onderzoeken  ivm boekhoudfraudes, onder meer bij OOB’s (zoals bank en woningbouwcorporatie), waarbij het onderzoek zich in de meeste gevallen richt op de betrokkenheid van accountants in business, danwel intern accountants. Een ander onderzoek betreft de betrokkenheid van een accountant in business bij een faillissementsfraude. 

Afgeronde zaken

Overzicht van afgeronde zaken sinds 1 januari 2013:

  Zaken   Aanleiding   Aantal   Status  
  Aanspreken op naleving   Mogelijk niet naleven gedragsregels   2   Aangeschreven  

 
  Gebrekkige naleving controleprotocol   1   Gesprek heeft plaatsgevonden  

  Onderzoek  

Uitspraak Accountantskamer van 31 augustus 2012

  1  

Het NBA bestuur heeft op 5 februari 2013 besloten om geen voorlopige voorziening in te dienen.

 

  Onderzoek   Berichtgeving media   1   Geen nader onderzoek  

  Onderzoek   Berichtgeving media   1   Geen nader onderzoek. Benodigd rapport wordt niet verstrekt.
 

  Onderzoek   Berichtgeving media   1   Onderzoek geeft geen aanleiding tot verder onderzoek/actie
 

  Onderzoek   Uitspraak accountantskamer waarin NBA is geadviseerd onderzoek in te stellen.   2 (openb. acc)   Onderzoek afgerond, accountants aangeschreven, geen aanleiding klacht in te dienen  

  Onderzoek
  Berichtgeving media   8 (vnl AIB)   Onderzoek geeft geen aanleiding tot verdere actie  

   Onderzoek   Berichtgeving media   1(openb. acc)   Onderzoek geeft aanleiding tot signalering RvT  

   Onderzoek   Berichtgeving media  
  Onderzoek geeft aanleiding om WNT-vereisten nog eens goed onder de aandacht van accountants te brengen  

   Onderzoek   Berichtgeving media   1(AIB)   Onderzoek geeft aanleiding om regelgeving te bezien  

   Onderzoek   Berichtgeving media   3 (openb acc en AIB)   Incidentenonderzoek afgerond,  besluit geen klacht in te dienen  

   Klacht na onderzoek   Signalen cliënten   1   OM heeft klacht ingediend, accountant doorgehaald.  

   Onderzoek   Berichtgeving media (strafrecht)   5 (openb. acc)   CBb heeft uitspraak gedaan n.a.v. door accountant ingesteld beroep.  

  Onderzoek   Uitspraak Raad voor Geschillen   1   Onderzocht. Besloten geen klacht in te dienen.   

  Klacht na onderzoek   Berichtgeving media  
  Tuchtklacht ingediend na incidentenonderzoek. Gegrond verklaard. Waarschuwing.  

  Tuchtklachten in verband met niet-naleving PE-verplichting   Niet naleven PE-verplichting 2007-2009 (RA’s)   10   CBb heeft uitspraken gedaan n.a.v. door accountants ingesteld beroep.  

      Niet naleven PE-verplichting in 2011 (RA’s)   239   Onderzoek heeft niet geleid tot indienen van een tuchtklacht.  

      Niet naleven  PE-verplichting 2011 (RA’s)   20   Gegrondverklaring ingediende klachten Accountantskamer, lasten tot tenuitvoerlegging ontvangen  

      Niet naleven PE-verplichting 2011   6   Ingetrokken klachten Accountantskamer  

      Niet naleven PE-verplichting 2011   1   Beroep accountant ongegrond  

      Niet naleven PE-verplichting 2010-2012 (RA’s)   292   Onderzoek heeft niet geleid tot indienen tuchtklacht  

      Niet naleven PE verplichting 2010-2012 (RA’s)   1   Beroep accountant niet ontvankelijk verklaard door CBb.  

      Niet naleven PE-verplichting 2013   284    In onderzoek  

  Tuchtklacht in verband met kwaliteitstoetsing   Niet meewerken toetsing     CBb heeft uitspraak gedaan n.a.v. door accountant ingesteld beroep   

       Toetsing   26    Uitspraken Accountantskamer   

      Toetsing     Klachten ingetrokken   

      Toetsing      CBb heeft uitspraak gedaan n.a.v. door accountant ingesteld beroep   

  Overige tuchtklachten   Strafrechtelijke veroordeling      CBb heeft door accountant ingesteld beroep tegen beslissing Accountantskamer ongegrond verklaard   

 

Verzoek tot voorlopige voorziening

  Strafrechtelijke veroordeling      CBb heeft uitspraak gedaan n.a.v. door accountant ingesteld beroep.   

  OTG   Meldingen onrechtmatig titelgebruik 2013    193   

Onderzocht en afgesloten

 
 

  OTG    Meldingen onrechtmatig titelgebruik 2014   174    Onderzocht en afgedaan   

                 
Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Status handhaving NBA

Annuleren