Status handhaving NBA

Handhaving door de NBA kent verschillende verschijningsvormen. Uitspraken van de Accountantskamer of het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) kunnen aanleiding geven voor het ondernemen van actie. Toegezien wordt op de naleving van de verplichting tot permanente educatie. 

Maar ook als bijvoorbeeld de publiciteit daar aanleiding toe geeft onderzoekt de NBA of er actie ondernomen moet worden. Dat kan door het instellen van (incidenten)onderzoek, het indienen van een klacht, het instellen van beroep of het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Door de Raad voor Toezicht worden accountantspraktijken regulier getoetst. Tenslotte wordt toegezien op het onrechtmatig gebruik van de accountantstitels door niet-accountants.

Toelichting rol NBA ter zake tuchtrechtspraak

Afspraken met toezichthouders

Met de Belastingdienst is een convenant afgesloten dat doorgeleiding naar de NBA beoogt van dossiers waarin (mogelijk) sprake is van ontoelaatbaar gedrag door accountants. 

Met de AFM is afgesproken dat gevallen van niet- naleving van de VGC door accountants bij de NBA worden gemeld. De AFM zelf heeft het primaat op het gebied van de wettelijke controle. 

Lopende en afgeronde handhavingsacties NBA sinds 1 januari 2013

Overzicht van lopende zaken per februari 2017:

  Zaken   Aanleiding   Aantal   Status  
                 
 

Onderzoek

  Berichtgeving media (strafrecht)   5   In afwachting afloop strafzaak  

  Onderzoek   Anonieme casus belastingdienst     In onderzoek  

  Onderzoek naleving PE   Naleving PE-verplichting 2013-2015   150   In onderzoek
 

  Onderzoek    Berichtgeving media   1   Wordt gevolgd  


Afgeronde zaken

Overzicht van afgeronde zaken sinds 1 januari 2013:

  Zaken   Aanleiding   Aantal   Status  
  Klacht ingediend na onderzoek   Berichtgeving media   1   Klacht gegrond, waarschuwing  

  Klacht en voorlopige voorziening na onderzoek
  Signalen cliënten   1   Klacht gegrond, doorhaling
 

  Voorlopige voorzieing aangevraagd  

Berichtgeving media/uitspraak accountantskamer

  1  

Voorlopige voorziening toegewezen, doorhaling

 

  Klacht ingediend na onderzoek   Berichtgeving media   1   Klacht gegrond, berisping  

  Klacht ingediend na onderzoek   Berichtgeving media   1   Klacht ongegrond  

  Onderzoek mogelijk niet naleven beroepsregels   Signalen   2   Accountants aangeschreven  

  Onderzoek gebrekkige naleving controle protocol   Signalen   1   Gesprek accountant heeft plaatsgevonden  

  Onderzoek indienen verzoek voorlopige voorziening
  Signalen / uitspraak accountantskamer   1   Besloten geen voorlopige voorziening in te dienen  

  Onderzoek n.a.v. uitspraak AK   Uitspraak accountantskamer   2   Onderzoek afgerond, geen actie nodig  

   Onderzoek   Berichtgeving media   1   Uitkomsten onderzoek reden voor signalering Raad voor toezicht  

   Onderzoek   Berichtgeving media   1   Onderzoek geeft aanleiding PH te heroverwegen  

   Onderzoek   Uitspraak Raad voor Geschillen   1   Geen actie  

  Onderzoek   Berichtgeving media   20   Eerste onderzoek geeft geen aanleiding tot nader actie  

   Onderzoek   Berichtgeving media    -   Onderzoek geeft aanleiding vereisten nader onder de aandacht van accountants te brengen  

  Onderzoek   Berichtgeving media 
  4   Na nader onderzoek wordt besloten geen verdere actie te ondernemen  

  Onderzoek
  Signalen   1   Nader onderzoek geeft geen aanleiding tot nader actie  

  Onderzoek   Anonieme casus belastingdienst   3   Dossier opgevraagd, niet gekregen, geen actie  

  Onderzoek    Anonieme casus belastingdienst   1   Besloten dossier niet op te vragen na stellen nadere vragen  
-


 
   Onderzoek PE   Niet naleven PE-verplichting in 2011   239   Onderzoek heeft niet geleid tot indienen van een tuchtklacht.  

   Onderzoek PE   Niet naleven  PE-verplichting 2011    27   27 klachten ingediend, 6 ingetrokken, 21 gegrond  

   Onderzoek PE   Niet naleven PE-verplichting 2010-2012   292   Onderzoek heeft niet geleid tot indienen tuchtklacht  

   Onderzoek PE   Niet naleven PE verplichting 2010-2012   44   44 klachten ingediend, 44 gegrond  

   Onderzoek PE   Niet naleven PE-verplichting 2013   284    Onderzoek heeft niet geleid tot indienen klacht  

  Onderzoek PE   Naleving PE 2013   27   27 klachten ingediend, 11 ingetrokken, 16 gegrond  

   Onderzoek PE   Naleving PE 2014   100   Onderzoek heeft niet geleid tot indienen klacht  

   Onderzoek PE   Naleving PE 2014   24   24 klachten ingediend, 6 ingetrokken, 18 gegrond   

   Raad voor Toezicht   Toetsing 2013
Toetsing 2014
Toetsing 2015 
  33
14
10 
  Klachten ingediend 
Voor meer informatie 
 

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Status handhaving NBA

Annuleren