Klacht- en tuchtrecht voor individuele accountants

Wie een accountant voor een bepaalde dienst inschakelt, moet ervan op aan kunnen dat de dienstverlening voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. Een accountant heeft zich immers te houden aan gedrags- en beroepsregels.

Toch kan het voorkomen dat u als opdrachtgever niet tevreden bent over het werk van de accountant, de wijze waarop u bent behandeld of de hoogte van de declaratie. Uiteraard probeert u er eerst uit te komen in onderling overleg met uw accountant. Lukt dit niet, dan kunt u de klacht of het geschil voorleggen aan een (of meer) van de daarvoor in het leven geroepen instanties.

De in het schema genoemde instanties nemen alleen een klacht in behandeling die gericht is tegen een individuele registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent. In het register kunt u nagaan of uw dienstverlener een registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent is.

Als klager maakt u zelf een keuze uit de eerder genoemde instanties. De brochure ‘Het klacht- en tuchtrecht voor accountants’ kan u hierbij behulpzaam zijn. Daarnaast kan de secretaris van de Klachtencommissie NBA u hierover informeren:

Mevrouw mr. M.W. Hommes
Mevrouw mr. E.M.A. Nelwan
E klachtencommissie@nba.nl
T 020-3010404/419

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Klacht- en tuchtrecht voor individuele accountants

Annuleren