Publieke Managementletters en Kennis delen

In het NBA beleidsprogramma Kennis Delen wordt de collectieve kennis van accountants ingezet om vroegtijdig risico’s te signaleren in maatschappelijke sectoren of relevante thema’s. Denk aan risico's op het gebied van bestuur, bedrijfsvoering, verslaggeving en controle. 

"Individueel is de accountant beperkt in zijn mogelijkheden signalen af te geven. Maar collectief kunnen beroepsgenoten wel degelijk hun stem laten horen. Door het delen van ervaringen kunnen risico's in het maatschappelijk systeem eerder worden getraceerd en gesignaleerd."
Jan Helderman, 16 april 2008

 
We hebben het over risico's met een systematisch karakter die duiden op problemen die de specifieke organisatie overstijgen en hierdoor een grote maatschappelijke impact kunnen hebben. Het belangrijkste communicatiemiddel van het programma zijn de Publieke Managementletters (PML).

Als accountant kunt u de PML's in uw dagelijkse werk gebruiken. Door effectief gebruik te maken van PMLs signaleren accountants vroegtijdig risico’s bij klanten en dragen zo bij aan de publieke taak van accountants in Nederland. 

Factsheet en artikel kennis delen

Factsheet 'Het NBA-project Kennis Delen' geeft informatie over Kennis Delen. Tijdens het WCOA-congres van november 2014 is een Engelstalig artikel over Kennis Delen gepubliceerd.

2016

Bezinnen en beginnen - Open brief over de invoering van nieuwe wet- en regelgeving Sturen op datastroom - PML energiesector  Van hype naar aanpak - PML over cybersecurity

2015

Gastrvij ondernemen 2015 Op weg naar vertrouwde zorg 2015

Eerdere publicaties

2014

2013

2012

2011

2010

Rol Signaleringsraad

De Signaleringsraad is de maatschappelijke filter voor de signalen en aanbevelingen uit het project Kennis Delen. Zij legt hierbij de verbinding met ontwikkelingen in de samenleving. Bij de keuze van sectoren en thema's gaat de Signaleringsraad uit van een aantal criteria.

Organisatie

 Vanuit de NBA zijn de volgende medewerkers betrokken bij Kennis Delen:

  • Robert Mul: eindverantwoordelijk vanuit het Management Team
  • Michèl Admiraal: secretaris Signaleringsraad, programmamanager en eindredacteur.
  • Jenny Dankbaar: programmasecretariaat
  • Hugo van Campen, Koos Vos, Johan Scheffe, Rob Schouten en Véronique Stoffels: projectcoördinatoren
  • Jan Jaap Boontjes (020-3010286): communicatie en publiciteit
  • Pieter Jongstra (voorzitter NBA bestuur): programmasponsor
Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Publieke Managementletters en Kennis delen

Annuleren