Project Toekomst Accountantsberoep

Op 25 september 2014 presenteerde de werkgroep Toekomst Accountantsberoep een plan om de kwaliteit en onafhankelijkheid van de controlerend accountant te verbeteren. Na de presentatie van de plannen heeft de NBA een implementatieplan opgesteld. Deze pagina bevat informatie over de NBA-projecten en -producten uit het project Toekomst Accountantsberoep.

Snel naar

NBA Monitor 'Publiek Belang'

Om de implementatie van de maatregelen bij de NBA en de kantoren transparant te maken heeft de NBA een monitor gelanceerd. Voor kantoren in het niet-oob-segment wordt de monitor dit najaar aangepast.
Bekijk de NBA Monitor 'Publiek Belang' »

Maatregelen voor niet-oob-accountantsorganisaties

Op 16 oktober 2015 heeft de NBA het rapport ‘In het Publiek belang: het kan echt beter!’ gepubliceerd. Maatregelen die moeten leiden naar een verbeterde controlepraktijk voor niet-oob-accountantsorganisaties en die voortvloeien uit het rapport 'In het Publiek Belang'. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van niet-oob-accountantsorganisaties, NBA, SRA, Novak en FullFinance heeft de afgelopen de doorvertaling van de maatregelen gemaakt. Het rapport is door het NBA-bestuur omarmd.

Download niet-oob-maatregelen (PDF)
Download niet-oob-maatregelen (Word)
Implementatie maatregelen toekomst accountantsberoep NBA

Het NBA-bestuur heeft na publicatie van het rapport ‘In het Publiek Belang’ direct aangegeven haar verantwoordelijkheid te nemen voor het implementatieproces. De NBA heeft voor de implementatie 10 projecten opgestart.

Cultuurmeter

De NBA heeft een instrument laten ontwikkelen dat de meting van de mindset en drivers bij accountantsorganisaties mogelijk maakt. De Cultuurmeter moet helpen om een kwaliteitsgerichte cultuur binnen de organisatie (verder) te ontwikkelen. De Cultuurmeter bestaat uit een vragenlijst en een rapportage. 

Overzicht NBA-projecten

 Project   Doel maatregelen
     
 Beroepseed  

invoering beroepseed voor accountants
 Arbeidsmarkt, onderwijs & educatie   waarden uit rapport meenemen in onderwijscampagne; afronding nieuw onderwijsmodel en ontwikkelen duurzame PE Cultuurmeting en normering  

periodiek meten van de mindset bij partners, leidinggevenden en medewerkers; hernieuwde focus op kwaliteit en PKI 
 Goodwill en Pensioen    uitfaseren goodwill bij kantoren; oplossen issues rondom pensioenen Rol & Scope  

verbreden controle en accountantsrapportage; duidelijke rol RvC en AVA t.a.v. opdrachtverstrekking aan de accountant
 Maatwerkproducten voor het mkb   op maat gemaakte assurance-producten i.o.m. gebruikers/uitvragers Opzet kwaliteitsindicatoren  

transparante rapportages door kantoren
 Accountancylab  

opzetten van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksinstituut
 Lerend vermogen  

ontwikkelen van kennis door te leren van fouten en incidenten
 Sector in Control  

onder andere standaardiseren van sectorspecifieke verslaggevingsregels, vooral (semi) publieke sector


Heeft u vragen over het project of de NBA Monitor?
Mail dan naar toekomstaccountants@nba.nl

 


Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Project Toekomst Accountantsberoep

Annuleren