nieuw

Governance plannen NBA

Medio april heeft het NBA-bestuur de plannen voor de herziening van het governance-model van de NBA gepubliceerd. Plannen die ter consultatie zijn voorgelegd aan de leden en waarop 25 schriftelijke reacties zijn ontvangen. Begin augustus publiceerde het NBA-bestuur zijn voorlopige antwoord en ging hij het gesprek aan met de deelnemers aan de dialoogbijeenkomsten. Dit heeft geleid tot het huidige voorstel waarover de leden zich tijdens de Ledenvergadering op 19 december a.s. kunnen uitspreken.

Alle informatie over de governance-plannen, de reacties, het bestuursantwoord en de link naar de vergaderstukken van de Ledenvergadering treft u op deze pagina aan.


Archief

Antwoord NBA-bestuur nav reacties governance-plan - april 2016

Op 5 augustus publiceerde het bestuur zijn antwoord op de ontvangen reacties op het in april 2016 uitgebrachte governance-plan. Totaal zijn 25 schriftelijke reacties binnengekomen. De antwoorden van het bestuur zijn verwerkt  in onderstaand document.

Naar nieuwsbericht»

De plannen (zoals gepresenteerd in april 2016)

Begin april publiceerde het bestuur haar plannen voor een nieuw governance-model van de NBA met als titel: ‘Een vernieuwd bestuursmodel: Betrokken en slagvaardig’. Kernpunten waren: een kleiner bestuur waarin ook niet-accountants zitting hebben, instelling Ledenraad met adviserende rol, instelling maatschappelijk forum en online stemmen op de ALV.

 • Lees ook het Interview met NBA-voorzitter Pieter Jongstra op Accountant.nl »
 •  

  Lees meer

  Reacties op governance-voorstellen (april 2016)

  De deadline voor de reacties op de in april gepubliceerde governance-voorstellen was 27 mei 2016. Op onderstaande pagina is een overzicht opgenomen van de ontvangen reacties.  

  Lees meer

  Archief: veelgestelde vragen governance-plannen (april 2016)

  De NBA heeft een Q&A-pagina ingericht voor vragen die zijn gesteld over de in april gepubliceerde governance-plannen . De pagina Veelgestelde vragen bevat vragen die aan de orde zijn gekomen tijdens de rondgang (april / mei) langs de verschillende afdelingen, ledengroepen en commissies dan wel door leden of organisaties zijn gesteld.

  Naar Overzicht veelgestelde vragen

  Print
  Tweet dit Deel dit op LinkedIn

  Stuur deze pagina door

  Naar:

  Van:

  Project Governance

  Annuleren