NBA Adviesgroep Cultuur, Ethiek & Gedrag

Mede naar aanleiding van het rapport in het publiek belang, gericht op de toekomst van het accountantsberoep, staat cultuurverandering hoog op de agenda. Er zijn meerdere projecten gedefinieerd die cultuuraspecten in zich hebben. NBA breed wordt veel gedaan op het gebied van cultuur, ethiek en gedrag. Het bestuur wil hierin geadviseerd worden en daarnaast wil zij dat NBA-breed vanuit een gedeeld perspectief gewerkt wordt. Het is belangrijk om gemeenschappelijk gedragsnormen vast te stellen op basis van reeds opgedane ervaringen en (wetenschappelijke) inzichten. 

Ethiek is binnen het financiële vak momenteel een maatschappelijk veelbesproken onderwerp, mede door de kredietcrisis en boekhoudschandalen, en de daaruit voortvloeiende aandacht in de pers.

Accountants dienen zich bewust te zijn van het feit dat het dragen van de RA/AA titel verplichtingen schept ten aanzien van hun persoonlijke en professionele gedrag. Het is belangrijk dat zij over voldoende kwaliteiten beschikken om hun rug recht te houden in geval van dilemma’s en zich te houden aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Dilemma’s moeten worden besproken. Gedragscodes zijn goed, maar het is daarnaast minstens zo belangrijk dat professionals een intrinsieke motivatie hebben om zich integer te gedragen. Ethisch gedrag vormt op deze wijze een belangrijke waarde van de accountants.

Functie Adviesgroep Cultuur Ethiek & Gedrag

  • Het NBA-bestuur of andere gremia binnen de NBA gevraagd en ongevraagd adviseren op het gebied van cultuur, ethiek en gedrag;
  • een bijdrage leveren aan een door het bestuur te formuleren beroepsbrede visie die ten grondslag ligt aan de activiteiten op het gebied van cultuur, ethiek en gedrag, die binnen de NBA worden uitgevoerd. 

Adviesgroep leden

  • Roderik Meeder, (voorzitter), directeur bedrijfsmanagement Rabobank
  • Anne-Marike van Arkel, algemeen directeur NBA
  • Boudewijn de Bruin, hoogleraar financiële ethiek RUG
  • Koos Boering, CFO KWF
  • Marleen Janssen Groesbeek, lector sustainable finance Hogeschool Avans
  • Margreeth Kloppenburg, zelfstandig trainer en publicist
  • Jan Nooitgedagt, commissaris
  • Leo Straathof, openbaar accountant

Dilemma App

Begin april 2014 is er een dilemma App gelanceerd voor accountants in business. Elke week wordt hier een nieuw dilemma gepubliceerd. De App nodigt uit om te discussiëren met andere accountants in business. Gedurende looptijd van het dilemma kunt u reageren op het dilemma of op de reacties van anderen. Daarna wordt de discussie afgesloten met een slotreactie. U kunt hierna nog wel de oude dilemma’s invullen maar niet meer reageren.

Met deze app wil NBA de discussie onder accountants in business over ethische dilemma's bevorderen. Men kan ook (anoniem) zelf voorbeelden van dilemma's indienen. Download de gratis app of zoek in de app store naar “dilemmapp”.

Inloggegevens
Login: AiBapp
Password: dilemma’s (met apostrof)

De app is geschikt vooriPhone en iPad.
Let op: wil je de app op je iPad installeren, kijk dan bij apps voor iPhone.

Moresprudentie

In samenwerking met leden heeft de NBA moresprudentie ontwikkeld voor accountants in business.

Publicaties

Via publicaties wil de adviesgroep informeren (kaders zichtbaar maken) en discussie teweeg brengen. 

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

NBA Adviesgroep Cultuur, Ethiek & Gedrag

Annuleren