Wijziging van de ViO op 17 juni 2016

17 juni 2016 Categorie:

Op 17 juni 2016 wijzigt de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO). Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van de Wijzigingsverordening ViO 2016, die in de bijeenkomst van de ledenvergadering van 17 mei 2016 is vastgesteld.

De wijzigingen zijn net als de nieuwe bepalingen van de EU van toepassing op boekjaren die aanvangen op of na 17 juni 2016. Op boekjaren die zijn begonnen voor 17 juni 2016 blijft de ViO zoals deze op 1 januari 2014 in werking is getreden van toepassing.

Aanleiding en Europese verordening
Aanleiding om de ViO te wijzigen zijn de aanpassingen in de Europese regelgeving op het gebied van wettelijke controles. Deze wijzigingen zijn deels opgenomen in een nieuwe verordening (Engelse versie) en deels in de bestaande richtlijn (Engelse versie). De verordening, die met ingang van 17 juni 2016 van toepassing is, heeft in principe directe werking in de EU en dus ook in Nederland. In principe, want de verordening kent een aantal opties voor landen om af te wijken van de regels die de verordening stelt. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om minder adviesdiensten toe te staan, waar de minister van Financiën gebruik van wil maken.

De opties in de verordening waar in Nederland gebruik van gemaakt wordt en de wijzigingen in de richtlijn (Engelse versie) moeten  in de Nederlandse wet- en regelgeving worden opgenomen. Naast de aanpassingen in de ViO zal dit ook leiden tot aanpassingen in de Wet toezicht accountsorganisaties en het Besluit toezicht accountantsorganisaties. Voor een uitgebreide toelichting op de achtergrond van de wijzigingen van de ViO wordt verwezen naar de Toelichting op de Wijzigingsverordening ViO 2016.

Toelichting op de ViO
De NBA actualiseert momenteel de Toelichting op de ViO, zodat de toelichting aansluit op de ViO zoals deze op 17 juni 2016 komt te luiden. In de tussentijd zal moeten worden teruggevallen op de Toelichting op de Wijzigingsverordening ViO 2016 voor een uitleg van de gewijzigde artikelen.

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn
Vorige bericht Volgende bericht

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Wijziging van de ViO op 17 juni 2016

Annuleren