Nieuwe NBA-brochure: wijziging waardering vastgoed in het MKB

17 februari 2017 Categorie: Mkb, MKB

Nieuwe NBA-brochure geeft toelichting op waardering van vastgoed. Met ingang van de boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016 is een aantal wijzigingen van toepassing. De belangrijkste wijziging is het vervallen va het begrip vervangingswaarde.

Tegelijkertijd is het begrip actuele kostprijs geïntroduceerd. Bij waardering tegen actuele waarde van vastgoed en andere materiële vaste activa voor eigen gebruik geldt de actuele kostprijs of een lagere realiseerbare waarde.

De NBA geeft in de nieuwe brochure een overzicht van de waardering van vastgoed. De brochure is te gebruiken bij het uitvoeren van samenstellingsopdrachten bij kleine rechtspersonen.

De brochure is gebaseerd op het NEMACC-rapport ‘Waardering vastgoed bij kleine ondernemingen’.

Download brochure Wijziging waardering vastgoed in het mkb
Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn
Vorige bericht Volgende bericht

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Nieuwe NBA-brochure: wijziging waardering vastgoed in het MKB

Annuleren