NBA reageert op VEB Accountantsbrief 2017

25 januari 2017 Categorie:

De VEB presenteerde onlangs haar jaarlijkse Accountantsbrief aan de grote accountantskantoren. Hierin geeft de VEB aan wat zij verwacht van de controlerende accountants van beursgenoteerde ondernemingen in 2017. De NBA maakt in haar reactie duidelijk wat er in de huidige omstandigheden van de controlerende accountant mag worden verwacht.

Download NBA reactie op VEB Accountantsbrief 2017

Kernpunten in uitgebreide controleverklaring

De VEB is positief over de uitleg van accountants over hun controlewerkzaamheden en bevindingen tijdens de afgelopen AvA-seizoenen. Ook de uitgebreide controleverklaring met daarin de ‘key audit matters’ beschouwt de VEB als een positieve ontwikkeling. De VEB ziet graag dat per kernpunt een concluderende oordeel wordt opgenomen.

De NBA geeft aan dat dit verder gaat dan op basis van de huidige wet- en regelgeving is vereist. Wel moet de accountant per kernpunt de afweging maken of iets zodanig relevant is dat hij hierover een opmerking moet plaatsen. 

Materiële onjuistheden in het bestuursverslag

Met ingang van boekjaar 2016 heeft de accountant de actieve onderzoeksverplichting om materiële onjuistheden in het bestuursverslag te signaleren. De VEB verwacht dat, wanneer het management uitspraken doet die buiten de scope van het reguliere jaarrekeningonderzoek vallen, de accountant hiervoor aanvullende controlewerkzaamheden verricht.

De NBA geeft aan dat de accountant is gehouden om de informatie in het bestuursverslag te vergelijken met de jaarrekening en met zijn kennis over de onderneming en dat hij hiervoor niet meer controle-informatie vergaart dan die is vereist voor zijn oordeel bij de jaarrekening. Dit geldt ook voor de met ingang van boekjaar 2017 in het bestuursverslag op te nemen niet-financiële informatie.

Vragen in de algemene vergadering

De VEB noemt in haar brief de onderwerpen die zij tijdens het aanstaande AvA-seizoen aan de orde wil stellen. De NBA legt uit dat de accountant in de algemene vergadering kan worden bevraagd over zijn controleverklaring. Dat wil niet zeggen dat hij op elke willekeurige vraag een antwoord kan verschaffen.

Een aantal van de genoemde onderwerpen wordt ook geraakt in de uitgebreide  controleverklaring. Daarnaast wijst de NBA op de algemene verantwoordingsplicht van het bestuur en de raad van commissarissen om vragen in de algemene vergadering te beantwoorden. 

Reikwijdte controle-opdracht

De NBA geeft aan niet onwelwillend te staan tegenover mogelijke aanpassingen van de wet- en regelgeving waardoor de reikwijdte van de controle-opdracht veelal wordt begrensd.

Verder wijst de NBA op een brochure met uitleg over hoe de accountant invulling geeft aan het rapporteren over materiële onjuistheden in het bestuursverslag.

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn
Vorige bericht Volgende bericht

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

NBA reageert op VEB Accountantsbrief 2017

Annuleren