Ledenvergadering NBA 19 juni 2017

10 maart 2017 Categorie:

Op 19 juni 2017 kiest de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NBA twee nieuwe bestuursleden en een voorzitter en een vicevoorzitter.

De ALV vindt plaats in het Spant! te Bussum. Alle NBA-leden worden opgeroepen om de vergadering bij te wonen.

Benoemingen bestuur

Twee bestuursleden treden af volgens het geldende rooster:

  • de heer drs. S. Groustra AA RB MBA
  • de heer G.M. van de Luitgaarden RA

Ten minste zes weken voor de ledenvergadering zal het bestuur de namen van zijn aanbevolen kandidaten meedelen. Tot drie weken voor de vergadering kunnen een ledengroepbestuur of leden een kandidaat aanbevelen voor de vacatures. Een door leden aanbevolen kandidaat moet door ten minste 50 leden worden voorgedragen.

De aftredend voorzitter, de heer drs. P.J.A.M. Jongstra RA, en plaatsvervangend voorzitter mevrouw D.M. Clement AA RA, zijn beiden voor een jaar herbenoembaar.

Accountant en plaatsvervangend accountant

Voor de controle van het lopend boekjaar zijn benoemd:

  • de heer drs. W.J.O. Castricum RA (als accountant) 
  • mevrouw M. van Dijke RA (als plaatsvervangend accountant)

Zij zijn ook benoembaar voor de controle van het boekjaar 2018.

Bekijk de formele vooraankondiging »

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn
Vorige bericht Volgende bericht

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Ledenvergadering NBA 19 juni 2017

Annuleren