Gezocht: drie leden Klachtencommissie NBA

02 februari 2017 Categorie:

In mei 2017 treden, conform het rooster van aftreden, drie leden van de Klachtencommissie NBA af: één RA-lid en twee AA-leden.

Voor deze vacatures is het NBA-bestuur op zoek naar openbaar accountants die interesse hebben om als RA-/AA-lid deel te nemen in de Klachtencommissie NBA.

De Klachtencommissie NBA heeft tot taak klachten tegen accountants op een zorgvuldige wijze te behandelen. De klachtenprocedure is er mede op gericht partijen nader tot elkaar te brengen.

De commissie bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, vier AA-leden en vier RA-leden. Zij wordt bijgestaan door twee secretarissen. 

Bekijk de vacature »

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn
Vorige bericht Volgende bericht

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Gezocht: drie leden Klachtencommissie NBA

Annuleren