Vergadering Kring Friesland

04 april 2017 Restaurant de Koningshof, Prinsenweg 1 , Heerenveen

Deze bijeenkomst zal worden gehouden in:
Restaurant de Koningshof, Prinsenweg 1 , Heerenveen
NB: ontvangst vanaf 17.15 uur,
aanvangstijd is 17.30 uur
 
Fenna Maertens (Auxilium Adviesgroep) zal de inleiding verzorgen. Zij brengt die avond twee ondernemersrisico’s in beeld: het periodiek verrekenbeding en het levenstestament.

In veel huwelijksvoorwaarden is een periodiek verrekenbeding opgenomen. Op grond hiervan zijn echtgenoten overeengekomen om de overgespaarde inkomsten jaarlijks bij helfte te verrekenen. Leuk zo’n bepaling in de huwelijksvoorwaarden, maar voert de klant deze ook daadwerkelijk uit? En is iedereen wel op de hoogte van de risico’s van het niet-uitvoeren van een periodiek verrekenbeding bij bijvoorbeeld een echtscheiding? Ook zal uitgebreid worden stilgestaan bij het onderwerp "levenstestament". Wat houdt dat precies in en waarom is het juist voor een ondernemer van belang om na te denken of hij ook het risico van plotselinge wilsonbekwaamheid heeft afgedekt? Loopt de continuïteit van de onderneming op dat moment gevaar en hoe kan een levenstestament dit ondervangen?
 
Wanneer er van tevoren specifieke vragen of stellingen zijn die u gaag aan de orde wilt laten komen tijdens de vergadering, vernemen wij dit graag vooraf. Vanzelfsprekend is er tijdens de lezing voldoende ruimte voor vragen en discussie.                   
  
Agenda: 

17.30 uur - 18.30 uur

Opening
Ingekomen stukken/mededelingen
Start lezing "het periodiek verrekenbeding"

18.30 uur – 19.15 uur

Dinerbuffet

19.15 uur – 20.15 uur   

Vervolg lezing "het levenstestament"
Rondvraag
Sluiting

 vanaf 20.15 uur

Informele afsluiting

 
Wij verzoeken u uitsluitend via de website van de NBA zo spoedig mogelijk te laten weten of u bij deze bijeenkomst aanwezig zult zijn.
  
De NBA verstuurt, ter voorkoming van fouten, nog slechts bewijzen van deelname aan leden die:
-      zich digitaal hebben aangemeld voor de vergadering; en
-      zowel bij aanvang als aan het eind van de vergadering de presentielijst hebben getekend.
  
Tot slot: Zoals op de voorgaande bijeenkomsten besproken, zijn uw collega’s die bezig zijn met hun praktijkstage van harte welkom op onze bijeenkomsten als uw introducé. Zij kunnen niet rechtstreeks via NBA hiervoor benaderd worden, derhalve verzoeken wij u hierbij deze uitnodiging onder hun aandacht te brengen. Indien deze collega’s ook meekomen naar de vergadering, dan verzoeken wij u vriendelijk dit tijdig aan ons door te geven.

Aanmelden

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Vergadering Kring Friesland - 04-04-2017

Annuleren