Bijeenkomst Internal Audit Ambition Model voor kleine audit afdelingen

03 maart 2017 NBA, Amsterdam

De PAS Commissie van het Instituut van Internal Auditors (IIA Nederland) en NBA ledengroep intern- en overheidsaccountants (LIO) organiseren op vrijdagmiddag 3 maart een bijeenkomst  om feedback en input op de levels 2 en 3 van het Internal Audit Ambition Model (IA AM) te ontvangen. 

Hiermee wordt het mogelijk om het IA AM naar een hoger niveau te tillen en best practices te delen. Auditors van kleine audit afdelingen kunnen zich  aanmelden voor de bijeenkomst. 

Meld u direct aan »

Programma

 Tijd Wat
   
14.45 - 15.00 uur Ontvangst


15.00 - 15.30 uur Introductie IA AM / doel roundtable


15.30 - 16.30 uur Input PAS community en LIO; verdeling groepen (voorkeur thema's)


16.30 - 17.00 uur Pauze


17.00 - 18.00 uur Input PAS community en LIO; centrale bespreking


18.00 - 18.30 uur Afronding

Praktische informatie

  • Datum: vrijdag 3 maart 2017
  • Tijd: 15.00 - 18.30 uur (aanvang 14.45 uur)
  • Locatie: NBA, Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam
  • PE-uren: 2

Self-assessment tool

Met de recente publicatie van het IA AM willen het IIA en de NBA-LIO de kleine internal audit afdelingen een selfassessment tool geven om naast het in beeld brengen van het huidige kwaliteitsniveau ook het ambitieniveau te bepalen om zich verder te professionaliseren.

De verwachtingen van stakeholders en de kwaliteitseisen vanuit de beroepsverenigingen nemen verder toe, zeker nu de internal audit functie in de nieuwe Corporate Governance Code is aangemerkt als een essentieel deel van de risicobeheersing. 

Om de groei van nieuwe internal audit afdelingen goed te kunnen ondersteunen, streven de twee beroepsverenigingen er naar hun leden zo goed mogelijk te faciliteren door kennis te delen en elkaar te inspireren en te coachen. In dit kader is het afgelopen jaar ook het IA AM model ontwikkeld door een taskforce.

Wat houdt het IA AM in?

Op basis van zes geformuleerde thema’s helpt het model Chief Audit Executives (CAE’s) bij het formuleren van strategische doelstellingen, het in kaart brengen van de huidige auditafdeling en bij het definiëren van een roadmap om ambities te realiseren.

Het resulteert in een spindiagram dat een mooie weergave is van de resultaten van de self-assessment en potentieel als praatplaat kan dienen in overleg met de Raad van Bestuur en/of de auditriskcommissie.

Feedback IA AM

Er zijn in 2016 diverse presentaties in het land gegeven door de Taskforce IA AM om de mogelijkheden die het model biedt nader toe te lichten en om feedback op te halen om het model verder te verrijken met best practices.

Daarnaast worden internal audit afdelingen gevraagd om het model in te vullen. De taskforce streeft er naar om tijdens het IIA congres in juni 2017 de eerste benchmark resultaten te presenteren. Voor nu is er voornamelijk input gegenereerd vanuit de grote internal auditafdelingen. 

Ervaringen van kleine audit afdelingen

Veel leden van IIA Nederland en NBA-LIO  werken  bij een kleine afdeling (max 5 fte’s’). Het is daarom van belang dat ook kleine audit afdelingen goed overweg kunnen met het IA AM. De taskforce wil graag de ervaringen van de kleine afdelingen meenemen in dit model.

Vooral ten behoeve van level 2, waar nog niet volledig aan de standaarden wordt voldaan maar wel al sprake is van gestructureerde werkstappen en processen. Wat is een realistische en kwalitatief gedegen werkwijze met een klein auditteam?

Oproep toepassen model

De taskforce wil daarom haar kennis en ervaring delen en daarmee een inhoudelijke bijdrage leveren voor het door ontwikkelen van het IA AM.

Kleine internal audit afdelingen worden opgeroepen om het model toe te passen, als self-assessment in te vullen en aan de taskforce retour te zenden.

Ter voorbereiding verzoeken wij de deelnemers aan de bijeenkomst om het model toe te passen. Deelnemers kunnen het model als self-assesment invullen en retour sturen aan de taskforce. Dit kan door een e-mail te sturen naar ambition@iia.nl .

Het model kunt u aanvragen door een mail te sturen naar de taskforce: ambition@iia.nl .

Aanmelden

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Bijeenkomst Internal Audit Ambition Model voor kleine audit afdelingen

Annuleren