Vacature Raad voor de Jaarverslaggeving; AA gezocht

28 maart 2012 Categorie: Raad voor Toezicht, Adviescollege voor Beroepsreglementering

Per ultimo 2012 ontstaat er binnen de controleursdelegatie van de Raad voor Jaarverslaggeving (RJ) een vacature voor een AA. Om deze vacature te kunnen vervullen roept de NBA AA’s op om hun belangstelling voor deze functie kenbaar te maken.

De RJ heeft als doel de kwaliteit van de externe verslaggeving, in het bijzonder de jaarrekening, binnen Nederland door rechtspersonen en andere organisaties te bevorderen. Hij tracht dit te realiseren door het publiceren van stellige uitspraken en aanbevelingen inzake externe verslaggeving en het gevraagd of ongevraagd adviseren van de overheid en andere regelgevende instanties over verslaggevingsvoorschriften.

Binnen de RJ functioneren drie delegaties: de verschaffersdelegatie, de gebruikersdelegatie en de controleursdelegatie. Elke delegatie bestaat uit vier personen. De vacature heeft betrekking op de controleursdelegatie.

Inhoud functie

Van belangstellende AA’s wordt verwacht dat zij:

  • werkervaring hebben als openbaar accountant in het midden- en kleinbedrijf;
  • geïnteresseerd zijn in het brede veld van externe verslaggeving, ook buiten het mkb;
  • actief participeren in de vergaderingen van de Raad (op jaarbasis betreft dit 12 vergaderingen van een gehele dag en een voorbereidingstijd die gemiddeld ongeveer gelijk is aan de vergadertijd);
  • bereid zijn om ook te participeren in een of meerdere RJ-werkgroepen;
  • beschikken over een goede passieve beheersing van de Engelse taal; 
  • een duidelijke mening hebben over vraagstukken op het gebied van externe verslaggeving en niet schromen om die mening te verkondigen. 

Vragen

Voor vragen over de functie kunt u zich wenden tot de secretaris van het bestuur van de NBA, Frans van Schaik AA RA, telefoon: (020) 301 02 73, e‑mail: f.vanschaik@nba.nl. Gemotiveerde reacties op deze vacature (voorzien van een CV) dienen uiterlijk 1 mei 2012 in het bezit te zijn van de bestuurssecretaris.

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn
Vorige bericht Volgende bericht