Regiobijeenkomsten ‘Tone at the Top’ leiden tot discussies

18 april 2012 Categorie: Corporate Governance, Kennis delen

Afgelopen februari hebben 1400 leden van de NBA deelgenomen aan een survey over ‘Tone at the Top’. Deze week vonden er 2 regiobijeenkomsten plaats in Zwolle en Amsterdam, die al leiden tot discussie. De laatste regiobijeenkomst over dit onderwerp staat voor 23 april a.s. op de agenda waarvoor nog enkele plekken beschikbaar zijn.

Accountants ervaren drempels
In deze bijeenkomsten werden de belangrijkste uitkomsten uit de survey gepresenteerd en aan de hand van casuïstiek gediscussieerd over de rol van de accountant bij Tone at the Top. Veel accountants blijken drempels te ervaren bij het bespreekbaar maken van dit belangrijke thema. Zo mist men vaak de nodige evidence en vreest men ook de mogelijke consequenties voor de relatie of het dienstverband.

De casuïstiek leidde tot discussies
Is het niet deponeren van de jaarrekening een aanleiding om de Tone at the Top te bespreken? En wat te doen als blijkt dat een foute jaarrekening is gedeponeerd door de klant? En maakt het dan nog uit als blijkt dat daar wel een accountantsverklaring bij zit? Dit type casuïstiek leidde tot levendige discussies . Op maandag 23 april vindt de derde bijeenkomst plaats in Eindhoven. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Het Tone at the Top project wordt afgesloten op 5 juli a.s. Op die dag vindt bij de NBA een debatbijeenkomst plaats en wordt het eindproduct gepresenteerd.

Aanmelden en meer informatie
Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor de regiobijeenkomst over Tone at the Top op 23 april a.s. in Eindhoven van 15.30 – 17.30 uur, ontvangst vanaf 15.00 uur. Tijdens de regiobijeenkomst worden de belangrijkste resultaten uit de eerder gehouden survey toegelicht. Ook wordt aan de hand van casuïstiek van gedachten gewisseld over belemmeringen waar accountants in de praktijk mee te maken hebben, als zij de tone at the top willen bespreken.

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Johan Scheffe van de NBA.

Aanmelden voor Eindhoven

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn
Vorige bericht Volgende bericht