Laatste kans deelname Accountancy Beloningsonderzoek 2012

11 april 2012 Categorie: Kennis delen

Enkele duizenden AA’s en RA’s hebben inmiddels de vragenlijst voor het Accountancy Beloningsonderzoek 2012 ingevuld. Leden die dat nog niet hebben gedaan kunnen dit nog tot en met 15 april doen.

De NBA stelt uw deelname op prijs

Alle leden van NIVRA en NOvAA hebben in maart 2 e-mails ontvangen met een uitnodiging van Anne-Marike van Arkel, algemeen directeur van de NBA. Deze mails bevatten een gepersonaliseerde link naar het onderzoek. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest om de enquête in te vullen, dan stelt de NBA het zeer op prijs als u dat alsnog kunt doen. Mocht u de gepersonaliseerde link niet meer in uw mailbox hebben, dan kunt u die opnieuw aanvragen via webredactie@nba.nl.

In kaart brengen van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

De vragenlijst is opgesteld door de NBA, de redactie van Accountant en Alterim BV. Met dit onderzoek worden de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van en voor alle AA's, RA's en accountancy-studenten in kaart gebracht.

Resultaten in oktober

Het invullen van de enquête duurt circa 15 minuten en is anoniem. De resultaten worden gepubliceerd als aparte bijlage bij het oktobernummer van Accountant en worden tevens beschikbaar gesteld via Accountant.nl en de website van Alterim.

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn
Vorige bericht Volgende bericht